ZBYNĚK FOJTÍČEK Valašský ombudsman

Jak to vidím

PRACUJI A CHOVÁM SE TAK, ABYCH SE MOHL KDYKOLIV PODÍVAT LIDEM DO OČÍ

Chci návrat slušné politiky, ctím dodržování ústavního systému a dodržuji zvyklosti a dohody.

Ať už jsem v životě dělal kdekoliv, vždy jsem se řídil a řídím několika zásadami: dodržování pravidel je základ, slušnost se vyplácí a podání ruky má stejnou váhu jako smlouva.
A právě pro to, že se tyto principy z politiky vytrácejí, jsem se rozhodl kandidovat do Senátu.
Třeba se nám společně podaří něco změnit. Já se o to v každém případě pokusím.

Kdo jsem

about4

Jsem rodákem a hrdým občanem Bystřičky, kde se nachází i stejnojmenná a druhá nejstarší kamenná přehrada v České republice. Proto, že mi na naší obci vždy záleželo, už od roku 2002 pro ni pracuji jako starosta za Občanskou demokratickou stranu. A doufám, že dobře.

Pokud jde o mé původní profese, vyučil jsem se chladírenským mechanikem a následně pracoval v mrazírnách Masokombinátu Valašské Meziříčí. Později jsem si doplnil vzdělání s právním zaměřením a vykonával funkci správního úředníka u Policie České republiky a na Okresním úřadu ve Vsetíně.

Jsem ženatý, otec dvou dospělých dětí. Mezi mé záliby se řadí cestování všeho druhu jako je cyklistika, motocykl, karavaning či motorový paragliding. Také si rád sjedu nějakou řeku, zaběhám na běžkách nebo zalyžuju. Můj volný čas vyplňuje i hudba, ale především rodina a yorkšírský teriér Echi.

Co chci prosadit

Doprava

V Praze musí pochopit, že kvalitní čtyřproudá silnice I/57 je pro naše Valašsko zcela zásadní investice. Musíme v jejím budování zrychlit.

Úzká, plná zatáček, prostě nevyhovující. Taková je silnice I/57 spojující Vsetín a Valašské Meziříčí. Denně přitom po ní projede až 18 000 aut. A výsledek? Kolony, neplynulá jízda, nehody, řidiči ve stresu. Práce na její modernizaci jdou ale pomalu. Od roku 2009 se jezdí ve čtyřech pruzích mezi Semetínem a Ratiboří, teprve příští rok by se mohl začít stavět úsek z Ratiboře do Bystřičky.
„V Praze musí pochopit, že je to pro nás zcela zásadní investice. Musíme se za ni prát a pomoci vše posouvat dopředu tak, aby byl další úsek zprovozněn opravdu v roce 2022. A spolu s tím rychle probíhala příprava dalších úseků,“ říká Zbyněk Fojtíček. Pokud jde o dopravní infrastrukturu, jako další problém vidí rovněž vlekoucí se přípravu obchvatu Valašského Meziříčí.

Zdravotnictví

Za dostupnost zdravotní péče jsou primárně odpovědné zdravotní pojišťovny. Těm lidé dávají své peníze. Musíme je přinutit, aby problém řešily.

Nedostatek zubních lékařů či pediatrů, chybějící praktičtí lékaři. Za zdravotní péčí to má řada obyvatel Valašska daleko. Tento problém trápí více regionů. Přes sliby a různé proklamace se ale situace nelepší, spíše naopak. Přitom zdravotní pojištění platí všichni stejně, bez ohledu na to, zda jsou z Prahy či malé valašské vesničky. „Za dostupnost zdravotní péče jsou primárně odpovědné zdravotní pojišťovny. Těm lidé dávají své peníze. Ve spolupráci s kraji a obcemi na ně musíme vyvinout tlak, aby problém skutečně řešily – například zvýhodněním lékařů v okrajových a venkovských lokalitách,“ vysvětluje Zbyněk Fojtíček.

Školství

Neřešme nesmysly se školkami pro dvouleté děti či inkluzi a pojďme posunout naše školství do 21. století – začít musíme zvýšením platů učitelům.

Špatně placení učitelé, nedostatek absolventů učebních oborů, přebujelá byrokracie. To jsou skutečné problémy, které dlouhodobě trápí naše školství. V Praze ale místo toho řeší nesmysly v podobě docházky dvouletých dětí do školek či inkluzi, která v konečném důsledku nepomůže vůbec nikomu. Prostě experimenty, které nic podstatného neřeší. „Musíme se skutečně zasadit o to, aby učitelům reálně vzrostly platy. To je jediná cesta k tomu, jak mít motivované a schopné pedagogy. Stejně důležité je vytvořit podmínky pro duální systém, kdy mladý člověk je současně žákem školy a zaměstnancem konkrétní firmy. V zahraničí jde o běžný a perfektně fungující model,“ říká Zbyněk Fojtíček s tím, že spolu s tím je nezbytné školství odpolitizovat a zbavit jej nadbytečného papírování.

Veřejná správa

Valaši jsou přímočaří, nekombinují, jdou přímo k věci. Prostě neřeší blbosti. A tak by měla fungovat i veřejná správa.

V počtu úřadů a lejster, která musíme vyplňovat, jsme evropskými přeborníky. V tomto směru se od roku 1989 moc nezměnilo. I obecní úřady, které by se měly primárně starat o rozvoj svého území a práci pro své občany, jsou degradovány na kolečko v byrokratickém stroji. „Valaši jsou přímočaří, nekombinují, jdou přímo k věci. Prostě neřeší blbosti. A tak by měla fungovat i veřejná správa. Předně by tu měl být systém jedněch dveří tak, aby i složitější problém šel vyřídit u jedné přepážky, kde vyplníte vše potřebné a už se o nic nestaráte. Žádné fronty na několika úřadech, kde stále dokola vypisujete ty samé údaje. A samozřejmě si musí stát uvědomit, že žijeme v 21. století a umožnit řešení co největšího množství agendy on-line,“ podotýká Zbyněk Fojtíček.

Podpora podnikání

Je nesmysl, aby na živnostníky s malým objemem výroby byly kladeny stejné požadavky, jako na velké závody.

Jak nejlépe podpořit drobné podnikání, řemeslníky či malé zemědělce? „První krok je snadný a nebude stát nic – přestat je unavovat byrokracií, likvidovat omezováním a peskováním a nechat je volně dýchat a pracovat,“ má jednoduché řešení Zbyněk Fojtíček s tím, že u těch nejmenších podnikatelů by bylo ideálním řešení zavést paušální daň – prostě jednou ročně zaplať jednu částku a o nic dalšího se nestarej. Musí také klesnout počet úřadů a jejich neustálých kontrol. Důležité pak je, aby se odstranily bariéry znemožňující lokální výrobu potravin. „Je nesmysl, aby na živnostníky s malým objemem výroby byly kladeny stejné požadavky, jako na velké závody,“ říká Zbyněk Fojtíček.

Rodina

Musíme vytvořit podmínky pro to, aby obce a města mohly investovat do stavby domů s přiměřeným nájemním bydlením.

Ceny pozemků, domů, bytů i nájmů vzrostly takovým způsobem, že pro mnoho mladých, kteří chtějí založit rodinu, se stává sen „o bydlení ve svém“ nesplnitelný. Tady musí, a to i ve vlastním zájmu, zasáhnout stát spolu s městy a obcemi. „Musíme vytvořit podmínky pro to, aby obce a města mohla investovat do stavby domů s přiměřeným nájemním bydlením – hlavně pro ty mladé, které si musí udržet,“ mluví o řešení Zbyněk Fojtíček s tím, že další problém vidí i na druhé straně věkové pyramidy – v možnostech důstojného života seniorů, kteří se již bez pomoci neobejdou. „Kapacita domů pro seniory se musí zvýšit. Nelze přehlížet fakt, že Zlínský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejvyšší mírou odmítnutých zájemců o pobytové služby pro seniory,“ doplňuje.

Cestovní ruch

Cestovní ruch napomáhá tvorbě nových pracovních míst, ale také přispívá ke zvyšování rozsahu a kvality služeb.

O cestovním ruchu se mluví jako o odvětví s potenciálem podpořit ekonomickou sílu regionů. Bohužel, někdy je uplatňován dvojí metr. Třeba Zlínský kraj se tváří, jako by některé jeho části, včetně Bystřičky a okolí, snad ani nebyly. Marketingově podporuje jen ty oblasti, které sám vytipoval a označil za hodné své přízně. „To se musí změnit. Všichni jsme občané Zlínského kraje, ten si nemůže dovolit nás při rozdělování milionů korun do podpory cestovního ruchu takto ignorovat,“ podotýká Zbyněk Fojtíček s tím, že cestovní ruch nejen napomáhá tvorbě nových pracovních míst, ale také přispívá ke zvyšování rozsahu a kvality služeb, z čehož následně mohou těžit i místní lidé.

Zelená pro investice

Stavět musí být snazší. A začít se třeba může tím, že stavebník už nebude trpět neschopností státní správy pracovat efektivně.

Každý starosta či investor to zná – příprava investic je během na dlouhou trať. „Jednoznačně se musí zjednodušit stavební zákon. To je alfa a omega. A začít se třeba může tím, že stavebník už nebude trpět neschopností státní správy pracovat efektivně. Takže pokud se stavební úřad nevyjádří včas, získá stavebník automaticky jeho souhlas,“ říká Zbyněk Fojtíček. Spolu s tím by všem pomohlo digitální úložiště pro sdílení projektové dokumentace – prostě už žádné neustálé předkládání jednoho a toho samého.
Revize by se měl dočkat i systém dotací – důležité je například zpřehlednění dotačních titulů a snazší přístup k nim či odstranění některých nesmyslných hodnotících kritérií. „Prostě musí ubýt zbytečné byrokracie spojené s čerpáním,“ doplňuje.

Veřejná doprava

Není důvod, proč by vedle velkých dopravců nemohli fungovat i živnostníci mající na starosti klidně i jednu konkrétní linku.

Kvalitní dopravní dostupnost veřejnou hromadnou dopravou je jedním z důležitých předpokladů, aby se zastavil úbytek obyvatel obcí v odlehlejších regionech. Bohužel, současný systém má k dokonalosti daleko. „Musíme skutečně zajistit propojení linkové autobusové dopravy s vlakovými spoji a městskou hromadnou dopravou tím, že stát bude věnovat větší pozornost financování dopravních terminálů,“ podotýká Zbyněk Fojtíček. Spolu s tím je nutné zavést jednoduchý a jednotný systém odbavování.
Klíčem k efektivní obsluze odlehlejších sídel je pak otevření prostoru také pro malé dopravce s menšími minibusy. „Nevidím důvod, proč by vedle velkých dopravců nemohli fungovat i živnostníci mající na starosti klidně i jednu konkrétní linku,“ doplňuje.

Potkejme se

13/09/2018
14:00 – 15:00 Valašské Meziříčí – náměstí

13/09/2018
16:00 – 17:00 Vsetín – dolní náměstí

26/09/2018
14:00  Valašské Meziříčí – tržnice

26/09/2018
16:00  Vsetín

28/09/2018
14:00  Zubří

02/10/2018
14:00  Valašské Meziříčí – náměstí

04/10/2018
16:00  Rožnov pod Radhoštěm

Kontakty

zbynek.fojticek(z)seznam.cz

777 604 205